Τεχνικές Υπηρεσίες


Σπύρος Σπύρου Δημοτικός Μηχανικός
Πάτροκλος Γεωργίου Τεχνικός
Γεωργία Κυπρή Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός

Το Τμήμα των Τεχνικών Υπηρεσιών είναι υπεύθυνο για την έκδοση αδειών οικοδομής, αδειών διαχωρισμού,  πιστοποιητικών έγκρισης, αντιγράφων, εξέταση απόψεων  πολεοδομικών αιτήσεων που αποστέλλονται από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως , τήρηση πρακτικών, ετοιμασία και προκήρυξη προσφορών, επίβλεψη έργων, έκδοση διατακτικών πληρωμών, υδατοπρομήθεια, εποπτεία εργατικού προσωπικού , εποπτεία οικοδομών , επιστολογραφία , εκτέλεση αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου και προώθηση διάφορων έργων του Δήμου.

Η παραλαβή των αιτήσεων για έκδοση άδειας οικοδομής και διαχωρισμού θα γίνεται αποδεκτή, νοουμένου ότι οι αιτητές θα προσκομίζουν όλα τα απαιτούμενα έγγραφα , σχέδια και στατικούς υπολογισμούς που προνοούνται από τις σχετικές νομοθεσίες.

Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στον Αν. Τεχνικό του Δήμου κο Πάτροκλο Γεωργίου στο τηλέφωνο 26323525, που είναι ο αρμόδιος για την παραλαβή των αιτήσεων.

Τεχνικά    Έντυπα:

  •      Για  την έκδοση αδειών οικοδομής .

                  Κατεβάστε εδώ την αίτηση για έκδοση άδειας οικοδομής

     

  •            Για την έκδοση αδειών διαχωρισμού.       

                        Κατεβάστε εδώ την αίτηση για έκδοση άδειας διαχωρισμού

 

  •           Για την έκδοση πιστοποιητικών  έγκρισης 

      Κατεβάστε τις αιτήσεις  : Πιστοποιητικό Συμπλήρωσης Έργου 

                                                  Γνωστοποίηση Συμπλήρωσης Εργασιών 

 

  •    Για  την έκδοση  Αντιγράφων 

       Κατεβάστε εδώ την αίτηση για έκδοση πιστών αντιγράφων