Τεχνικές Υπηρεσίες


Σπύρος Σπύρου Δημοτικός Μηχανικός
Πάτροκλος Γεωργίου Τεχνικός
Γεωργία Κυπρή Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός