Λογιστήριο


Αντρούλα Κυριάκου Οικονομικός Διαχειριστής
Ρένα Ευρυπίδου Λογιστικός Λειτουργός
Λένια Χαριλάου Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός
Θέκλα Φιλίππου Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός