Γραμματεία


Δημήτρης Χριστοφόρου Δημοτικός Γραμματέας
Νεοφύτα Κυπριανού Λειτουργός Δημοτικής Υπηρεσίας
Ανθούλα Σάββα Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός
Μάρω Ζάκου Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός