02/10/2018 - Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

  • Το Δημοτικό Συμβούλιο επικύρωσε τα πρακτικά  Νο.30, ημερ. 11/09/2018 και Νο.31, ημερ. 24/09/2018.
  • Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση ομόφωνα αποφάσισε όπως για οφειλές €5.000 και άνω ειδοποιηθούν γραπτώς με επιστολή οι οφειλέτες για να  εξοφλήσουν σε 48 ισόποσες δόσεις και για οφειλές €5.000 και κάτω σε 36 ισόποσες δόσεις και οι υπηρεσίες του Δήμου θα ενεργήσουν ανάλογα για να εισπραχτούν τα ποσά. Σε περίπτωση που εντός 1 μηνός δεν ανταποκριθούν, τότε ο Δήμος θα προχωρήσει δικαστικώς.
  • Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2019, ο οποίος θα σταλεί για έγκριση στα Υπουργεία Οικονομικών και Εσωτερικών, εκτός εάν επαναφέρει εντός 15 ημερών ξανά θέμα πριν από την αποστολή του προϋπολογισμού,  οποιοδήποτε μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου.