27/08/2018 - Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

  • Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα επικύρωσε το πρακτικό του Συμβουλίου Προσφορών Νο.26, ημερ. 30/07/2018.
  • Αποφασίστηκε όπως το θέμα της εξέτασης του σχεδίου της Πλατείας εξεταστεί στην επόμενη συνεδρίαση.
  • Αποφασίστηκε όπως αγοραστεί κινητός εξοπλισμός για την αίθουσα συνεδριάσεων του διατηρητέου κτιρίου. Ο Δημοτικός Μηχανικός να ζητήσει τα σχέδια από το Δήμο Πάφου για την αίθουσα που έχουν διαμορφώσει και εάν μπορούν να γίνουν τα ίδια, τότε να προχωρήσουμε στην προκήρυξη προσφορών.

 

  • Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την επιβολή τελών σκυβάλων στα μη αδειούχα υποστατικά που δραστηριοποιούνται στο Δήμο και όταν αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο, θα τους αποστείλει επιστολή με την οποία θα τους καλεί να σταματήσουν τη λειτουργία τους.
  • Αποφασίστηκε όπως το θέμα της προκήρυξης διαγωνισμού αγοράς υπηρεσιών Πολιτικού Μηχανικού  εξεταστεί στην επόμενη συνεδρίαση.
  • Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τους όρους προκήρυξης διαγωνισμού για την αγορά υπηρεσιών οικοδόμου, οι οποίοι επισυνάπτονται στο τέλος του πρακτικού ως Παράρτημα Β΄ και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού αυτού.
  • Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως καλεστεί ο φορέας κυκλοφοριακών μελετών για να αποφασιστεί ποια υπερυψωμένα κυρτώματα θα καταργηθούν.