23/07/2018 - Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

 • Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα επικύρωσε το πρακτικό Νο.24, ημερ. 09/07/2018.
 • Ομόφωνα ο κος. Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισαν την αποδοχή του σχεδίου με αριθμό ΚΚΜ2110 του Τμήματος Δημοσίων έργων για τη διαμόρφωση του κυρίου δρόμου Πόλης Χρυσοχούς- Λατσί στο σημείο της στροφής παρά τις παλιές αποθήκες στο λιμανάκι.
 • Ο κος. Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισαν την αποδοχή του σχεδίου με αριθμό  ΚΚΜ 2162-Α του Τμήματος Δημοσίων Έργων για τη διαμόρφωση υπερυψωμένου πλατό παρά τη γέφυρα στο δρόμο Πόλης Χρυσοχούς-Λατσί.
 • Ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισαν να ζητηθούν προτάσεις για χρήση της Δημοτικής Αγοράς, υποδεικνύοντας το χώρο που επιθυμούν, τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο και το είδος των προϊόντων που θα πωλούνται, με προτεραιότητα τα παραδοσιακά προϊόντα.
 • Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι η πρόταση του Δήμου για το χερσαίο χώρο είναι η ακόλουθη:
 • Ο Δήμος θα αναλάβει:
 1. Την καθαριότητα των χώρων υγιεινής
 2. Την καθαριότητα του λιμανιού
 3. Την παραχώρηση του χερσαίου χώρου για να δημιουργηθούν χώροι στάθμευσης ανάλογα με τη δυνατότητα που υπάρχει και ανατολικά και δυτικά του λιμανιού.
 • Η Αρχή Λιμένων θα αναλάβει:
 1. Την πληρωμή του ηλεκτρικού ρεύματος 
 2. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως ο Δήμος με αποστολή 4 ατόμων εκπροσωπηθεί στη γιορτή της πόλης του Ροστώφ  στις 13-18 Σεπτεμβρίου 2018.