09/07/2018 - Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

  • Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα επικύρωσε το πρακτικό Νο.23, ημερ. 02/07/2018.
  • Αποφασίστηκε όπως ο Δήμαρχος Γιώτης Παπαχριστοφή αποχωρήσει από τη θέση του Προέδρου της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κατασκηνωτικού Χώρου  και τη θέση του θα αναλάβει ο Αντιδήμαρχος, κος. Λευτέρης Παναγή.
  • Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως καλεστεί ο μελετητής Ιωακείμ  & Λοιζιάς να παρουσιάσει τα σχέδια των πετρόκτιστων αποθηκών στο Λατσί  σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.