25/06/2018 - Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

  • Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα επικύρωσε το πρακτικό Νο.21, ημερ. 11/06/2018.
  • Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα επικύρωσε το πρακτικό της Τοπικής Επιτροπής Παραλιών Νο.3, ημ: 06/06/2018.
  • Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα επικύρωσε το πόρισμα της Επιτροπής Πολιτισμού ημερ. 14/06/2018.
  • Δεν εγκρίθηκε η πρόταση για τη συναυλία με τον Αγάθωνα Ιακωβίδη.
  • Παράλληλα αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί και μία επιπλέον εκδήλωση των €900.
  • Το Δημοτικό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία (κος. Κυριάκου, κα. Παφίτη, κος. Ξενοφώντος και κος. Χριστοδούλου) απέρριψαν την πρόταση των Ρίκου Ιωάννου και Μάριου Χαπέρη, με την οποία ζητούν την παραχώρηση του Δημοτικού Σταδίου στις 12/08/2018 για διοργάνωση συναυλίας.
  • Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως οι φορολογίες παραμείνουν οι ίδιες, νοουμένου ότι θα ενσωματωθούν οι αποφάσεις που πάρθηκαν με την εξέταση των ενστάσεων που υποβλήθηκαν στο Δήμο. Παράλληλα, αποφασίστηκε όπως οι τροποποιήσεις προσκομιστούν στο Δημοτικό Συμβούλιο για τελική έγκριση.
  • Το θέμα που αφορά τον κατασκηνωτικό χώρο αποφασίστηκε να συζητηθεί στην επόμενη συνεδρία όταν θα είναι παρόντα όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.
  • Το Δημοτικό Συμβούλιο αναφορικά με την πρόταση αδελφοποίησης του Δήμου μας με το Δήμο Νότιο Σινά, αποφάσισε όπως ζητήσουμε περισσότερες πληροφορίες για το Δήμο αυτό.