11/06/2018 - Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

 • Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα επικύρωσε το πρακτικό Νο.20, ημερ. 04/06/2018.
 • Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα επικύρωσε τα πορίσματα της Επιτροπής Πολιτισμού Νο.14, ημερ. 01/05/2018 και Νο.15, ημερ. 04/06/2018.
 • Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα επαναβεβαίωσε την προηγούμενη απόφαση που λήφθηκε για τη δημιουργία εκκλησίας στο Λατσί κοντά στο σκάφος Αγίου Σπυρίδωνα.
 • Το Δημοτικό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία (κος. Δήμαρχος, κος. Παναγή, κος. Σωκράτους, κος. Τούττουλος, κα. Δημητρίου, κος. Κυριάκου) αποφάσισε όπως δαπανηθεί ποσό €400.000 για την υλοποίηση των αυλών μπροστά από το Δημαρχείο και μπροστά και πίσω από τον παλιό αστυνομικό σταθμό.
 • Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε την παραχώρηση του ποσού των €1000 για την αναστύλωση του εξωκλησιού του Αγίου Γεωργίου στον Ακάμα.
 • Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε όπως υποβληθεί αίτημα για κατάργηση της ζώνης προστασίας της παραλίας στο λιμανάκι του Λατσιού, ώστε να μπορούν να γίνουν οποιεσδήποτε αναπτύξεις. Το σχετικό αίτημα να αποσταλεί στο Υπουργείο Εσωτερικών με βάση τον Περί Προστασίας της Παραλίας Νόμο, το οποίο θα προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε τα πιο κάτω:

 • Οι υπηρεσίες του Δήμου να αναλάβουν την καθαριότητα των πεζοδρομίων από πασσάλους, πινακίδες και δέντρα που εμποδίζουν και των δημόσιων δρόμων από οτιδήποτε εμποδίζει την ορατότητα των οδηγών ή των πεζών.

 

 • Οι υπηρεσιακοί σε συνεργασία με μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να περιηγηθούν στο Δήμο και να καταγράψουν τα σημεία στα οποία απαιτείται η δημιουργία διαβάσεων πεζών και στη συνέχεια να υποβληθούν προτάσεις για τον τρόπο υλοποίησης κυκλοφοριακής μελέτης.

 

 • Οι υπηρεσίες του Δήμου να ξαναελέγξουν τις πινακίδες που υπάρχουν στο Δήμο, ποιες είναι αλλοιωμένες, ποιες τοποθετήθηκαν σε λάθος σημεία και σε ποιους τόπους δεν υπάρχουν πινακίδες.
 • Το Δημοτικό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία (κος. Δήμαρχος, κος. Παναγή, κος. Κυριάκου, κα. Παφίτη, κος. Τούττουλος και κος. Σωκράτους) αποφάσισε όπως ο Δήμος προχωρήσει το Σεπτέμβριο με τη διαδικασία αγοράς υπηρεσιών για οικοδόμο για τις ανάγκες του Δήμου για περίοδο 3 μηνών (Οκτώβριος- Δεκέμβριος), με αξιολόγηση της εκτελεσθείσας εργασίας κάθε μήνα και αφού προηγουμένως γίνει καταγραφή των εργασιών που θα κάνει ο οικοδόμος.
 • Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε όπως το θέμα ξανασυζητηθεί αφού προηγουμένως οι υπηρεσίες του Δήμου διεξάγουν έρευνα για το κόστος και για τα σημεία τοποθέτησης 2 ηλεκτρονικών πινακίδων.
   
 • Παράλληλα επαναβεβαιώθηκε η εφαρμογή της απόφασης που λήφθηκε παλαιότερα για τις πινακίδες που βρίσκονται απέναντι από τη Δημοτική πλαζ στο Λατσί.
 • Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε όπως για τον καθαρισμό των  αγροτικών δρόμων δαπανηθεί κονδύλι μέχρι €30.000.
 • Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε όπως η προαγωγή της Ανθούλας Σάββα στη θέση Γραμματειακού Λειτουργού Α8-9  (Ι) ισχύσει από 01/06/2018.