04/06/2018 - Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

  • Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα επικύρωσε το πρακτικό Νο.18, ημερ. 23/04/2018 και το Νο.19, ημερ. 14/05/2018.
  • Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα επικύρωσε το  πρακτικό της Τοπικής Επιτροπής Παραλιών, ημερ. 24/05/2018.
  • Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως το θέμα των αναρρωτικών αδειών εργατών και υπαλλήλων συζητηθεί σε άλλη συνεδρίαση, αφού προηγουμένως γίνει έρευνα τι ισχύει σε άλλους Δήμους.
  • Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε το άνοιγμα τρεχούμενου λογαριασμού με ποσό €50.000 με εγγύηση του Δήμου για σκοπούς έναρξης της λειτουργίας του Πολυδύναμου Κέντρου Τρίτης Ηλικίας η «Ελεούσα του Κύκκου».
  • Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε να αναλάβει τη διεξαγωγή  έρευνας για το θέμα του νέου Τοπικού Σχεδίου, ώστε να είναι έτοιμοι να παρουσιάσουν τα πορίσματα της έρευνας τους όταν ξεκινήσει η διαδικασία εκπόνησης του νέου Τοπικού Σχεδίου.
  • Για το θέμα του ποσού που θα δαπανηθεί  για το σχεδιασμό των αυλών του Δημαρχείου κα του παλιού αστυνομικού σταθμού  δεν λήφθηκε οποιαδήποτε απόφαση και θα ξανασυζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση.