14/05/2018 - Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

  • Ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο επικύρωσαν το πρακτικό Αρ.13, ημ: 29/03/2018 της Πολιτιστικής Επιτροπής.
  • Αποφασίστηκε όπως εξεταστούν οι παρατηρήσεις των οφειλετών από την Επιτροπή Κοινωνικής Μέριμνας και να παρουσιαστούν εισηγήσεις προς το Δημοτικό Συμβούλιο.
  • Ομόφωνα ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκριναν την εκδήλωση του τριήμερου του Κατακλυσμού.
  • Ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισαν όπως ζητηθούν προσφορές για διπλοκάμπινο από την Εταιρεία ISUZU, TOYOTA, CHERVOLET. Για το ημιφορτηγό 3.5, στιλ διπλοκάμπινου 3.5 τόνων βάρους να ζητηθούν προσφορές από IVECO, Μερσεντές.