23/04/2018 - Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

  • Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την επικύρωση των πρακτικών Νο.12, ημ:12/03/2018 και Νο.17, ημ:16/04/2018.
  • * Ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκριναν την εισήγηση του Δημοτικού Μηχανικού κου Σπύρου Σπύρου δηλαδή να δοθεί περισσότερος χρόνος από 2 μήνες που είναι στην προκήρυξη προσφορών να επεκταθεί στους 3 μήνες και να γίνει η ανάλογη διόρθωση στο e-procurement και να ενημερωθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι προσφοροδότες.
  • Ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο επαναβεβαίωσαν την απόφαση που λήφθηκε στις 19/03/2018 όσον αφορά το θέμα της έκδοσης αδειών οινοπνευματωδών ποτών η οποία κατατίθεται ξανά πιο κάτω:

Το Δημοτικό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία (κος. Δήμαρχος, κος. Παναγή, κα. Δημητρίου, κα. Παφίτη, κος. Κυριάκου, κος. Τούττουλος, κος. Ξενοφώντος, κος Χριστοδούλου), επανέλαβε την παλιότερη απόφαση τους, ότι για την έκδοση αδειών λειτουργίας υποστατικών και οινοπνευματωδών ποτών θα ζητούνται τα ακόλουθα:

- Άδεια Λειτουργίας ΚΟΤ

- Πιστοποιητικό από Πυροσβεστική Υπηρεσία

- Πιστοποιητικό Ηλκετρομηχανολογικής Υπηρεσίας

- Άδεια χρήσης κοινόχρηστων χώρων

- Υγειονομικό Πιστοποιητικό

- Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου

- Άδεια για το υγραέριο

Επίσης, υιοθέτησαν την πιο πάνω εισήγηση του κ. Δημάρχου, δηλ. όσες περιπτώσεις αιτητών για έκδοση αδειών ποτού δεν πληρούν τα δύο κριτήρια, της άδειας για το υγραέριο και το πιστοποιητικό και το πιστοποιητικό καταλληλότητας της ηλεκτρικής εγκατάστασης από την ΗΜΥ, τότε θα απορρίπτονται.

Σημείωση: Το Πιστοποιητικό από την Πυροσβεστική Υπηρεσία που αναφέρεται πιο πάνω να μην είναι προϋπόθεση για την έκδοση της άδειας, λόγω του ότι υπάρχει καθυστέρηση έκδοσης του από την Πυροσβεστική υπηρεσία.

  • Ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα απεφάσισαν την αποστολή της επιστολής και να παρουσιαστεί στο Συμβούλιο για έγκριση πριν αποσταλεί στο αρμόδιο Υπουργείο.