16/04/2018 - Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

  • Ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισαν την αγορά του τεμαχίου για δημιουργία νέου κοιμητηρίου στη τιμή των €180.000= και να ζητηθεί και γραπτώς η τιμή πώλησης.
  • Ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως εγκατασταθεί wireless σύστημα συναγερμού. Να ανατεθεί στον Φαίδωνα Γεωργίου να ετοιμάσει τους όρους και να βγούμε σε προσφορές. (Πολυδύναμο Κέντρο).
  • Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα υιοθέτησε την εισήγηση του Δημάρχου, όπως δηλαδή αποσταλεί επιστολή στην Υπηρεσία Τ/Κών Περιουσιών για να βάλει στο Προϋπολογισμό το κονδύλι να επιδιορθώσει τις προσόψεις των Τ/κών Περιουσιών που ευρίσκονται στον κεντρικό πυρήνα του Δήμου.
  • Επικυρώθηκε το πρακτικό Νο.12, ημ: 22/03/2018 της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας.