12/04/2018 - Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την επικύρωση του Πρακτικού Νο.15, ημ:26/03/2018.