16/03/2018 - Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

  • Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε την προκήρυξη διαγωνισμού  για την αγορά και εγκατάσταση συστημάτων συναγερμού στα Δημοτικά Κτίρια και στον παλιό Αστυνομικό Σταθμό και την τοποθέτηση καμερών ασφαλείας στους εξωτερικούς χώρους.
  • Αποφασίστηκε όπως το θέμα για πιθανή διασπορά κάποιου ποσού σε διάφορες τράπεζες συζητηθεί ξανά στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
  • Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως δοθεί στην ΕΝΑΔ το ποσό που έχει εγκριθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου.
  • Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε τη δωρεάν παραχώρηση του Πολιτιστικού κέντρου του Δήμου στις 24/03/2018 για τη διοργάνωση ημερίδας υγείας από τη Λέσχη Lions Ακάμας Πόλης Χρυσοχούς.