12/03/2018 - Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

  • Το Δημοτικό Συμβούλιο επικύρωσε το πρακτικό Νο.11, ημ: 05/03/2018.
  • Το Συμβούλιο επικύρωσε το πόρισμα Επιτροπής Κοινωνικής Μέριμνας Νο.1, ημ:05/03/2018.