05/03/2018 - Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

  • Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα επικύρωσε το πρακτικό Νο.9, ημερ. 14/02/2018.
  • Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα επικύρωσε τα πορίσματα της Επιτροπής Μηχανογράφησης & Ευρωπαϊκών Θεμάτων Νο.1, ημ:22/01/2018 και Επιτροπής Πολιτισμού & Παιδείας Νο. 7 + Νο. 8 ημ: 12/02/2018, Νο 9. 26/2/2018  Και Νο.10, ημερ.1/03/2018 .
  • Επίσης, το Δημοτικό Συμβούλιο σε συνέχεια της συζήτησης του θέματος της επιλογής συνεργάτη για ευρωπαϊκά προγράμματα που έγινε κατά τη συνεδρία της Επιτροπής Μηχανογράφησης, κατά πλειοψηφία (κος. Δήμαρχος, κος. Παναγή, κος. Ξενοφώντος, κος. Κυριάκου, κος. Σωκράτους και κος. Χριστοδούλου) αποφάσισε να επιλέξει ως συνεργάτη του Δήμου για ευρωπαϊκά προγράμματα την εταιρεία Aspon Consulting- Μιχάλης Ζάνος στην τιμή των €4.500.
  • Επίσης θα γίνει συνεργασία και με τον Δρ. Α.Abdoullaev- Azamat, Διευθυντή της εταιρείας Encyclopedic Intelligent Systems Ltd- Πλατφόρμα για Ευρωπαϊκά Προγράμματα.