14/02/2018 - Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

  • Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα επικύρωσε τα πρακτικά   Νο.6, ημ:29/01/2018, Νο,7, ημ:01/02/2018 και Νο.8, ημ: 05/02/2018.
  • Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα τα πορίσματα της Επιτροπής Πολιτισμού & Παιδείας Νο.2,ημ:11/01/20187, Νο.5, ημ:25/01/2018 και  Νο.6,ημ:01/02/2018.
  • Το Δημοτικό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία (κος. Δήμαρχος, κος. Παναγή, κος. Ξενοφώντος, κος. Τούττουλος) αποφάσισε όπως αποδεκτεί την πρόταση της Green Dot για ανακύκλωση συσκευασιών στο Δήμο για τη συλλογή από 7 νησίδες και 20 εμπορικά σημεία μικρού μεγέθους, γύρω στους 160 τόνους υλικό , με  συνολικό κόστος για την Green Dot €19.200 και μείον €4.600 τη συνεισφορά του Δήμου και η τοποθέτηση των κάδων σε 7 νησίδες θα γίνει με έξοδα της Green Dot.