05/02/2018 - Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

-          Το Δημοτικό Συμβούλιο υιοθέτησε την πιο πάνω εισήγηση του κου. Δημάρχου, δηλ. όπως ο Δημοτικός Μηχανικός και ο Δημοτικός Γραμματέας έλθουν σε συνεννόηση το συντομότερο δυνατόν με το δικηγόρο και τους μελετητές για να ενημερωθούν για την πορεία ετοιμασίας των εγγράφων του διαγωνισμού και παράλληλα σε συνεννόηση με τους μελετητές του έργου για παρουσίαση του σχεδιασμού του κατασκηνωτικού χώρου στο Δημοτικό Συμβούλιο.

-          Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως παραμείνουν οι ίδιες τιμές για τις άδειες χρήσης πλακόστρωτου χώρου για το 2018.

Επίσης για την έκδοση αδειών λειτουργίας  υποστατικών και οινοπνευματωδών ποτών αποφασίστηκε να ισχύσουν τα ίδια κριτήρια, που εφαρμόστηκαν και πέρσι, δηλ:

 Δεν θα ζητηθεί και φέτος πιστοποιητικό τελικής έγκρισης, όμως θα ενημερώνονται με επιστολή οι ιδιοκτήτες ότι είναι η τελευταία φορά και θα πρέπει να κάνουν ενέργειες για την εξασφάλιση του πιστοποιητικού τελικής έγκρισης.

Για την έκδοση αδειών λειτουργίας  υποστατικών και οινοπνευματωδών ποτών θα ζητούνται τα ακόλουθα:

-          Άδεια Λειτουργίας ΚΟΤ

-           Πιστοποιητικό από Πυροσβεστική Υπηρεσία

-          Πιστοποιητικό Ηλκετρομηχανολογικής Υπηρεσίας

-          Άδεια χρήσης κοινόχρηστων χώρων

-          Υγειονομικό Πιστοποιητικό

-          Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου

-          Άδεια για το υγραέριο

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των πιο πάνω απαιτούμενων πιστοποιητικών, η κάθε περίπτωση θα εξετάζεται ξεχωριστά από το Δημοτικό Συμβούλιο.

-          Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα ενέκρινε την προκήρυξη του διαγωνισμού για ασφαλτοστρώσεις δρόμων, βάσει της προηγούμενης απόφασης που έλαβαν για την επιλογή των δρόμων,  αφού εγκριθεί και ο προϋπολογισμός του Δήμου για το 2018.

-          Όσον αφορά τα ενοίκια της Δημοτικής Αγοράς αποφασίστηκε ότι θα ακολουθηθεί ή ίδια τακτική που εφαρμοζόταν και τα προηγούμενα χρόνια.

-          Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως οι υπηρεσίες του Δήμου εξετάσουν τον κατάλογο των τουρκοκυπριακών τεμαχίων που ενοικιάζει ο Δήμος και όσα διαπιστωθεί ότι δεν χρησιμοποιούνται να αποδεσμευτούν, και παράλληλα να εξεταστούν ποια άλλα τεμάχια θέλει να ενοικιάσει ο Δήμος.