08/01/2018 - Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

-          Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε όπως ο Δήμος προχωρήσει άμεσα στην προκήρυξη του διαγωνισμού για την αγορά υπηρεσιών εκδοροσφαγέα για το Δημοτικό Σφαγείο. Στους όρους του διαγωνισμού θα φύγει ο όρος για+/- 30% και να εξεταστεί εάν μπορεί να μειωθεί και ο αριθμός των υπαλλήλων που θα εργοδοτεί ο επιτυχόντας προσφοροδότης.

Παράλληλα αποφασίστηκε να προχωρήσει και η διαδικασία για τη διερεύνηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ιδιωτικοποίηση του Δημοτικού Σφαγείου.

 

-          Το Δημοτικό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία (κος. Δήμαρχος, κος. Σωκράτους, κος. Κυριάκου, κος. Παναγή και κα. Δημητρίου) και με τη νικώσα ψήφο του κου. Δημάρχου αποφάσισε όπως πωληθεί το σκυβαλοφόρο του Δήμου, αφού καθοριστεί κατώτερη τιμή πώλησης κατόπιν έρευνας αγοράς.

Παράλληλα, αποφασίστηκε όπως ετοιμαστεί κατάσταση εξόδων του Δήμου για τα σκύβαλα πριν την αγορά υπηρεσιών και πόσα είναι τα έξοδα τώρα με την αγορά υπηρεσιών, ώστε να ενημερωθεί το Δημοτικό Συμβούλιο.