Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου 2018

15/10/2018 - Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
08/10/2018 - Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
02/10/2018 - Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
24/09/2018 - Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
b>10/09/2018 - Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
b>03/09/2018 - Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
27/08/2018 - Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
30/07/2018 - Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
23/07/2018 - Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
09/07/2018 - Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
02/07/2018 - Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
25/06/2018 - Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
11/06/2018 - Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
04/06/2018 - Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
14/05/2018 - Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
23/04/2018 - Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
16/04/2018 - Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
12/04/2018 - Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
19/03/2018 - Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
16/03/2018 - Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
12/03/2018 - Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
05/03/2018 - Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
14/02/2018 - Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
05/02/2018 - Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
08/01/2018 - Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου