Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου 2017

11/12/2017 - Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
04/12/2017 - Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
27/11/2017 - Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
15/11/2017 - Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
06/11/2017 - Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
31/10/2017 - Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
30/10/2017 - Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
23/10/2017 - Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
17/10/2017 - Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
11/10/2017 - Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
09/10/2017 - Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
02/10/2017 - Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
05/09/2017 - Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
11/09/2017 - Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
04/09/2017 - Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
28/08/2017 - Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
07/08/2017 - Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
04/08/2017 - Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
24/07/2017 - Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
10/07/2017 - Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
26/06/2017 - Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
19/06/2017 - Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
12/06/2017 - Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
29/05/2017 - Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
22/05/2017 - Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
15/05/2017 - Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
08/05/2017 - Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
27/04/2017 - Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
24/04/2017 - Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
19/04/2017 - Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
03/04/2017 - Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
16/03/2017 - Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
20/03/2017 - Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
16/03/2017 - Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
13/03/2017 - Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
06/03/2017 - Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
13/02/2017 - Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
21/02/2017 - Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
13/02/2017 - Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
06/02/2017 - Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
01/02/2017 - Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
23/01/2017 - Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
16/01/2017 - Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
04/12/2017 - Aτζέντα Δημοτικού Συμβουλίου
25/09/2017 - Aτζέντα Δημοτικού Συμβουλίου
11/09/2017 - Aτζέντα Δημοτικού Συμβουλίου