06/08/2021
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΑ

  1. Ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση της κενής θέσης Δημοτικού Ταμία.
  1. Για την πλήρωση της θέσης θα διεξαχθεί γραπτή και προφορική εξέταση.
  1. Η εγκεκριμένη μισθοδοτική κλίμακα της θέσης είναι η Α8-Α10-Α11. Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που εγκρίνονται με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό. Σύμφωνα με τους όρους έγκρισης του Προϋπολογισμού του Δήμου Πόλης Χρυσοχούς από τους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών οι κλίμακες εισδοχής για τους νεοεισερχόμενους θα μειώνονται κατά 10% του αρχικού ακαθάριστου μισθού της θέσης. Με τη συμπλήρωση 24 μηνών υπηρεσίας οι εργοδοτούμενοι θα τοποθετούνται στην αρχική βαθμίδα της μισθοδοτικής κλίμακας της θέσης, όπως αυτή ορίζεται στο οικείο Σχέδιο Υπηρεσίας. 
  1. Τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα, καθορίζονται στο Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, το οποίο δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 4345 και ημερ. 30/07/2021 (Παράρτημα Όγδοο- Σχέδια Υπηρεσίας).
  1. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση στο ειδικό έντυπο του Δήμου, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν, μαζί με το Σχέδιο Υπηρεσίας, το Πλαίσιο Πλήρωσης της θέσης και την προκήρυξη πλήρωσης της θέσης από το Κεντρικό Αρχείο του Δήμου (Δημοτικό Μέγαρο, Δήμος Πόλης Χρυσοχούς, 25ης Μαρτίου, 8820 Πόλη Χρυσοχούς) ή από την ιστοσελίδα του Δήμου www.polis.org.cy.
  1. Οι αιτήσεις πρέπει να παραδοθούν έναντι απόδειξης παραλαβής στο Κεντρικό Αρχείο του Δήμου στη διεύθυνση : Δήμος Πόλης Χρυσοχούς, 25ης Μαρτίου στην Πόλη Χρυσοχούς, όχι αργότερα από την Παρασκευή 27/08/2021  και ώρα 12 το μεσημέρι.

Αίτηση 

Δημοσιευμένο Σχέδιο Υπηρεσίας στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας

Πλαίσιο πλήρωσης της θέσης

Προκήρυξη θέσης