14/05/2020
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ, ΧΩΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΓΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ

Όσοι ιδιοκτήτες δεν προχώρησαν έγκαιρα στον καθαρισμό των πιο πάνω χώρων, θα χρεωθούν με το ανάλογο ποσό.