10/05/2019
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΕΛΩΝΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ    10/05/2019

Ως Τοπικές Αρχές του Δήμου Πόλης Χρυσοχούς και των Κοινοτήτων Αργάκας και Νέου Χωριού επιθυμούμε να εκφράσουμε τη δυσαρέσκεια μας για τη στάση της Διευθύντριας του Τμήματος Αλιείας, κας. Μαρίνας Αργυρού ως προς το αίτημα που υποβάλαμε με επιστολή μας στις 02/05/2019 στον Υπουργό Γεωργίας, όπως στην υλοποίηση του προγράμματος προστασίας των χελώνων που εφαρμόζεται από το Τμήμα Αλιείας στις παραλίες του κόλπου Χρυσοχούς συμμετέχει και δικό μας άτομο, τα έξοδα του οποίου θα καλυφτούν από εμάς, ώστε από κοινού με την υπόλοιπη ομάδα να προβαίνουν σε σωστές μετρήσεις και εκθέσεις, καθώς αμφισβητούμε τις εκθέσεις που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια στην περιοχή του Κόλπου Χρυσοχούς.

Ενώ λοιπόν στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος στις 02/05/2019, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Πόλη Χρυσοχούς η κα. Αργυρού δεν έφερε ένσταση για εκπροσώπηση των Τοπικών Αρχών Πόλης Χρυσοχούς στην ομάδα που εργάζεται για την προστασία των χελώνων, εντούτοις με επιστολή της ημερ. 06/05/2019 προς τον Πρόεδρο και τα Μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος και στον Υπουργό Γεωργίας, η οποία και μας κοινοποιήθηκε, σημειώνει ότι δεν έχει συμφωνήσει με την εν λόγω πρόταση και ότι το πρόγραμμα προστασίας των χελώνων πραγματοποιείται διαχρονικά με κάθε επιστημονικότητα και εμπειρογνωμοσύνη και ελέγχεται και παρακολουθείται από το Τμήμα Αλιείας. Στο σημείο αυτό να σημειώσουμε ότι είχαν αποταθεί στο Τμήμα Αλίειας εθελοντές για συμμετοχή στο νε λόγω πρόγραμμα.

Η στάση αυτή δυστυχώς προβάλλει το γεγονός ότι το Τμήμα Αλιείας θέλει να συνεχίσει τις μεθοδευμένες κινήσεις που γίνονταν μέχρι τώρα από την ομάδα, η οποία καταγράφει ψεύτικους αριθμούς για την ωοτοκία των χελώνων στον Κόλπο Χρυσοχούς και ευρύτερα.

Η διαπίστωση αυτή τεκμηριώνεται από το γεγονός ότι σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Γενικού Ελεγκτή το 2012 προς το Τμήμα Αλιείας, επισημαίνεται ότι ένας από τους συγγραφείς του εγχειριδίου το οποίο θα ακολουθείται από τον ανάδοχο για την υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος προστασίας των χελώνων είναι τέως Διευθυντής του Τμήματος Αλιείας, ενώ παράλληλα απαιτείται όπως ο συντονιστής του έργου κατέχει τουλάχιστον 15ετή πρακτική πείρα στη διαχείριση και προστασία παραλιών ωοτοκίας χελώνων.

Έτσι, επισημαίνεται ακόμη από το Γενικό Ελεγκτή ότι παρά το γεγονός ότι εξασφάλισαν έγγραφα για το σχετικό διαγωνισμό 14 οικονομικοί φορείς, εντούτοις υποβλήθηκε μόνο 1 προσφορά από το Σύνδεσμο Προστασίας Άγριας Ζωής, γεγονός που πιθανώς καταδεικνύει αδυναμία άλλου φορέα να υλοποιήσει το Σχέδιο βάσει των προδιαγραφών που τέθηκαν, που ουσιαστικά φωτογραφίζει συγκεκριμένα άτομα.

Παράλληλα, με βάση τη σύμβαση που υπογράφηκε από το 2011 θα έπρεπε ο Ανάδοχος να αναλάβει την εκπαίδευση του προσωπικού του ΤΑΘΕ ή προσωπικού Ακαδημαϊκών ιδρυμάτων για τις τεχνικές προστασίας και διαχείρισης των θαλάσσιων χελώνων, ενώ δυστυχώς το Τμήμα Αλιείας επιμένει τη συνεχιζόμενη ανάθεση της υλοποίησης του συγκεκριμένου σχεδίου σε εξωτερικό σύμβουλο, αντί αυτή να υλοποιηθεί με ίδιους πόρους του Τμήματος.

  Καταλήγοντας, ευελπιστούμε ότι επιτέλους κάποιοι σε αυτή τη χώρα θα πρέπει να υπηρετούν και να λειτουργούν σύμφωνα με τις θέσεις που κατέχουν και όχι να εξυπηρετούν άτομα, τα οποία απολαμβάνουν τα χρήματα των φορολογουμένων πολιτών με ψεύτικους αριθμούς και εκθέσεις.

ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΡΓΑΚΑΣ ΚΑΙ ΝΕΟΥ ΧΩΡΙΟ