29/07/2019
ΝΕΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ

Πληροφορείστε ότι τα σημεία των κάδων ανακύκλωσης συσκευασιών έχουν μεταφερθεί στα εξής σημεία: 1)Το σημείο που λειτουργούσε δίπλα από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη έχει μεταφερθεί  στο χώρο στάθμευσης απέναντι από το εστιατόριο Μυραφιόρι και 2) το σημείο που λειτουργούσε στην είσοδο της Πόλης έχει μεταφερθεί στο χώρο στάθμευσης απέναντι από Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων