Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου (Ατζέντες) 2018

12/11/2018 - Aτζέντα Δημοτικού Συμβουλίου
05/11/2018 - Aτζέντα Δημοτικού Συμβουλίου
29/10/2018 - Aτζέντα Δημοτικού Συμβουλίου
19/10/2018 - Aτζέντα Δημοτικού Συμβουλίου
15/10/2018 - Aτζέντα Δημοτικού Συμβουλίου
08/10/2018 - Aτζέντα Δημοτικού Συμβουλίου
02/10/2018 - Aτζέντα Δημοτικού Συμβουλίου
24/09/2018 - Aτζέντα Δημοτικού Συμβουλίου
11/09/2018 - Aτζέντα Δημοτικού Συμβουλίου
10/09/2018 - Aτζέντα Δημοτικού Συμβουλίου
27/08/2018 - Aτζέντα Δημοτικού Συμβουλίου
09/07/2018 - Aτζέντα Δημοτικού Συμβουλίου
02/07/2018 - Aτζέντα Δημοτικού Συμβουλίου
25/06/2018 - Aτζέντα Δημοτικού Συμβουλίου
11/06/2018 - Aτζέντα Δημοτικού Συμβουλίου
04/06/2018 - Aτζέντα Δημοτικού Συμβουλίου
14/05/2018 - Aτζέντα Δημοτικού Συμβουλίου
23/04/2018 - Aτζέντα Δημοτικού Συμβουλίου
16/04/2018 - Aτζέντα Δημοτικού Συμβουλίου
12/04/2018 - Aτζέντα Δημοτικού Συμβουλίου
26/03/2018 - Aτζέντα Δημοτικού Συμβουλίου
19/03/2018 - Aτζέντα Δημοτικού Συμβουλίου
15/03/2018 - Aτζέντα Δημοτικού Συμβουλίου
12/03/2018 - Aτζέντα Δημοτικού Συμβουλίου
05/03/2018 - Aτζέντα Δημοτικού Συμβουλίου
22/02/2018 - Aτζέντα Δημοτικού Συμβουλίου
14/02/2018 - Aτζέντα Δημοτικού Συμβουλίου
05/02/2018 - Aτζέντα Δημοτικού Συμβουλίου
01/02/2018 - Aτζέντα Δημοτικού Συμβουλίου
29/01/2018 - Aτζέντα Δημοτικού Συμβουλίου
22/01/2018 - Aτζέντα Δημοτικού Συμβουλίου
15/01/2018 - Aτζέντα Δημοτικού Συμβουλίου
11/01/2018 - Aτζέντα Δημοτικού Συμβουλίου
08/01/2018 - Aτζέντα Δημοτικού Συμβουλίου