Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου (Ατζέντες) 2017

11/12/2017 - Aτζέντα Δημοτικού Συμβουλίου
27/11/2017 - Aτζέντα Δημοτικού Συμβουλίου
20/11/2017 - Aτζέντα Δημοτικού Συμβουλίου
13/11/2017 - Aτζέντα Δημοτικού Συμβουλίου
06/11/2017 - Aτζέντα Δημοτικού Συμβουλίου
31/10/2017 - Aτζέντα Δημοτικού Συμβουλίου
30/10/2017 - Aτζέντα Δημοτικού Συμβουλίου
23/10/2017 - Aτζέντα Δημοτικού Συμβουλίου
17/10/2017 - Aτζέντα Δημοτικού Συμβουλίου
11/10/2017 - Aτζέντα Δημοτικού Συμβουλίου
09/10/2017 - Aτζέντα Δημοτικού Συμβουλίου
2/10/2017 - Aτζέντα Δημοτικού Συμβουλίου
4/09/2017 - Aτζέντα Δημοτικού Συμβουλίου
28/08/2017 - Aτζέντα Δημοτικού Συμβουλίου
07/08/2017 - Aτζέντα Δημοτικού Συμβουλίου
24/07/2017 - Aτζέντα Δημοτικού Συμβουλίου
10/07/2017 - Aτζέντα Δημοτικού Συμβουλίου
19/06/2017 - Aτζέντα Δημοτικού Συμβουλίου
07/06/2017 - Aτζέντα Δημοτικού Συμβουλίου
29/05/2017 - Aτζέντα Δημοτικού Συμβουλίου
28/02/2017 - Aτζέντα Δημοτικού Συμβουλίου
17/02/2017 - Aτζέντα Δημοτικού Συμβουλίου
13/02/2017 - Aτζέντα Δημοτικού Συμβουλίου
06/02/2017 - Aτζέντα Δημοτικού Συμβουλίου
01/02/2017 - Aτζέντα Δημοτικού Συμβουλίου
30/01/2017 - Aτζέντα Δημοτικού Συμβουλίου
23/01/2017 - Aτζέντα Δημοτικού Συμβουλίου
16/01/2017 - Aτζέντα Δημοτικού Συμβουλίου
09/01/2017 - Aτζέντα Δημοτικού Συμβουλίου