Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου (Ατζέντες) 2016

24/11/2016 - Aτζέντα Δημοτικού Συμβουλίου
24/11/2016 - Aτζέντα Δημοτικού Συμβουλίου
24/11/2016 - Aτζέντα Δημοτικού Συμβουλίου
21/11/2016 - Aτζέντα Δημοτικού Συμβουλίου
21/11/2016 - Aτζέντα Δημοτικού Συμβουλίου
17/11/2016 - Aτζέντα Δημοτικού Συμβουλίου
17/11/2016 - Aτζέντα Δημοτικού Συμβουλίου
15/11/2016 - Aτζέντα Δημοτικού Συμβουλίου
07/11/2016 - Aτζέντα Δημοτικού Συμβουλίου
03/11/2016 - Aτζέντα Δημοτικού Συμβουλίου
31/10/2016 - Aτζέντα Δημοτικού Συμβουλίου
24/10/2016 - Aτζέντα Δημοτικού Συμβουλίου
17/10/2016 - Aτζέντα Δημοτικού Συμβουλίου
10/10/2016 - Aτζέντα Δημοτικού Συμβουλίου
03/10/2016 - Aτζέντα Δημοτικού Συμβουλίου
19/09/2016 - Aτζέντα Δημοτικού Συμβουλίου
13/09/2016 - Aτζέντα Δημοτικού Συμβουλίου
05/09/2016 - Aτζέντα Δημοτικού Συμβουλίου
29/08/2016 - Aτζέντα Δημοτικού Συμβουλίου
22/08/2016 - Aτζέντα Δημοτικού Συμβουλίου
29/02/2016 - Aτζέντα Δημοτικού Συμβουλίου
23/02/2016 - Aτζέντα Δημοτικού Συμβουλίου
15/02/2016 - Aτζέντα Δημοτικού Συμβουλίου
10/03/2016 - Aτζέντα Δημοτικού Συμβουλίου
09/03/2016 - Aτζέντα Δημοτικού Συμβουλίου
08/02/2016 - Aτζέντα Δημοτικού Συμβουλίου