Ανακύκλωση

Λειτουργία Προγράμματος Ανακύκλωσης »

Ο Δήμος Πόλεως Χρυσοχους από την 1η Απριλίου έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα ανακύκλωσης συσκευασιών της Green Dot Cyprus. Ανακυκλώνοντας, επιτυγχάνουμε μόνο οφ έλη και μάλιστα εξαιρετικά σημαντικά. Με τη συμμετοχή στη διαδικασία της ανακύκλωσης, συμμετέχετε και εσείς ώστε:

  • Να μην ρυπαίνετε το περιβάλλον.
  • Να εξοικονομείτε ενέργεια, γιατί όταν για την παραγωγή κάποιου υλικού χρησιμοποιείται ανακυκλωμένη πρώτη ύλη, απαιτείται πολύ λιγότερη ενέργεια από το εάν θα ακολουθείτο ο πλήρης κύκλος παραγωγής.
  • Να εξοικονομείτε πρώτη ύλη, γιατί τα ανακυκλωμένα υλικά αντικαθιστούν την πρώτη ύλη που απαιτείται για την παραγωγή υλικών.

 

Ανακυκλώστε και δώστε το σωστό παράδειγμα στα παιδιά σας για ένα καθαρότερο και υγιές περιβάλλον!