Κοινωνική Αλληλεγγύη

Οι δύσκολες κοινωνικές συνθήκες που δημιούργησε η οικονομική κρίση επέβαλαν τη λειτουργία και στην περιοχή Πόλης Χρυσοχούς, Κοινωνικού Παντοπωλείου. Αυτό οργανώθηκε από το Σωματείο Εθελοντριών Κοινωνικής Αλληλεγγύης Περιφέρειας Πόλης Χρυσοχούς, το 2012. Την οικονομική του ενίσχυση ανέλαβε η Επισκοπή Αρσινόης, ο Δήμος Πόλεως Χρυσοχούς, τα Κοινοτικά Συμβούλια των χωριών της Επισκοπής Αρσινόης και το Σωματείο Εθελοντριών.

Πολλοί φορείς (τράπεζες, αρτοποιία, σχολεία, καταστήματα κλπ) αλλά και μεμονωμένα άτομα βοηθούν με διάφορους τρόπους στη λειτουργία του. Πολύ σημαντική είναι η βοήθεια που λαμβάνει μέσω του Επιτρόπου Εθελοντισμού με τον οποίο υπάρχει συνεχή επικοινωνία και συνεργασία. Σύμφωνα με τις οδηγίες του κάθε οικογένεια που επιθυμεί βοήθεια πρέπει να συμπληρώσει ειδική αίτηση και να προσκομίσει τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Σύμφωνα με τα κριτήρια που έχουν τεθεί από τον Επίτροπο λαμβάνοντας υπόψη και τις ιδιαίτερες οικογενειακές συνθήκες εγκρίνεται ή απορρίπτεται αναλόγως. Παρέχεται βοήθεια σε τρόφιμα μία φορά το μήνα, όσο επιτρέπουν τα οικονομικά του Κοινωνικού Παντοπωλείου, σε 80-150 περίπου οικογένειες ανάλογα με τη χρονική περίοδο.