Γραμματεία


Σπύρος Σπύρου Αν. Δημοτικός Γραμματέας
Δρ. Νεοφύτα Κυπριανού Λειτουργός Δημοτικής Υπηρεσίας
Μάρω Ζάκου  Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός