Γραφείο Υγειονομικού Επιθεωρητή

Υγειονομικός Επιθεωρητής: Μάριος Σοφοκλέους


Το Υγειονομικό τμήμα του Δήμου Πόλης Χρυσοχούς είναι υπεύθυνο για τα εξής: