Γραφείο Δημοτικού Γραμματέα

Σπύρος Σπύρου, Αν. Δημοτικός Γραμματέας 

Τηλέφωνο επικοινωνίας 26321079