Εργατική Υπηρεσία

Επιστάτης: Χριστάκης Παφίτης 

Τηλ. επικοινωνίας: 99437465