Επιτροπές Δήμου

Όλες οι επιτροπές του Δημοτικού Συμβουλίου την πενταετία 2017 - 2021
(Απόφαση Νο.1, ημ.: 09/01/2017)

(ΔΙΑ ΝΟΜΟΥ ΟΙ 2 ΠΡΩΤΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΧΩΡΙΣΤΑ)
(ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ + ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. Γιώτης Παπαχριστοφή
2. Λευτέρης Παναγή
3. Μαρία Δημητρίου
4. Βαλεντίνα Παφίτη
5. Λάκης Χριστοδούλου
6 Κυριάκος Κυριάκου
7. Σάββας Σωκράτους
8. Ανδρέας Τούττουλος
9. Γεώργιος Ξενοφώντος
Δήμαρχος / Πρόεδρος Αντιδήμαρχος
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Γιώτης Παπαχριστοφή
2. Λευτέρης Παναγή
3. Μαρία Δημητρίου
4. Βαλεντίνα Παφίτη
5. Λάκης Χριστοδούλου
6. Κυριάκος Κυριάκου
7. Σάββας Σωκράτους
8. Ανδρέας Τούττουλος
9. Γεώργιος Ξενοφώντος
Δήμαρχος / Πρόεδρος Αντιδήμαρχος

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2017 - 2021
(Απόφαση Νο.1, ημ.: 09/01/2017)

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Περί οδών & Οικοδομών Άδειες)
1. Λευτέρης Παναγή
2. Κυριάκος Κυριάκου
3. Ανδρέας Τούττουλος
Πρόεδρος
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ
1. Γιώτης Παπαχριστοφή
2. Μαρία Δημητρίου
3. Γεώργιος Ξενοφώντος
Δήμαρχος / Πρόεδρος
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
1. Κυριάκος Κυριάκου
2. Μαρία Δημητρίου
3. Λάκης Χριστοδούλου
4. Ανδρέας Τούττουλος
Πρόεδρος
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ
1. Λάκης Χριστοδούλου
2. Λευτέρης Παναγή
3. Μαρία Δημητρίου
4. Κυριάκος Κυριάκου
Πρόεδρος
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
1. Σάββας Σωκράτους
2. Λευτέρης Παναγή
3. Μαρία Δημητρίου
4. Γεώργιος Ξενοφώντος
Πρόεδρος
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
1. Γεώργιος Ξενοφώντος
2. Λευτέρης Παναγή
3. Μαρία Δημητρίου
4. Βαλεντίνα Παφίτη
Πρόεδρος
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΕΟΛΑΙΑΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
1. Λευτέρης Παναγή
2. Μαρία Δημητρίου
3. Κυριάκος Κυριάκου
4. Ανδρέας Τούττουλος
Πρόεδρος
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
1. Βαλεντίνα Παφίτη
2. Λευτέρης Παναγή
3. Μαρία Δημητρίου
4. Γεώργιος Ξενοφώντος
Πρόεδρος
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
1. Λάκης Χριστοδούλου
2. Λευτέρης Παναγή
3. Κυριάκος Κυριάκου
4. Ανδρέας Τούττουλος
Πρόεδρος
ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ
1. Ανδρέας Τούττουλος
2. Λευτέρης Παναγή
3. Βαλεντίνα Παφίτη
4. Γεώργιος Ξενοφώντος
Πρόεδρος