Δημόσια Εκπαιδευτήρια

Περιφερειακό Νηπιαγωγείο Πόλης Χρυσοχούς

Καλύπτει τις πιο κάτω κοινότητες: Πόλη Χρυσοχούς, Ακουρδάλεια Κάτω, Ακουρδάλεια Πάνω, Ανδρολίκου, Γουδί, Κυνούσα, Λατσί, Λυσός, Μακούντα, Μελάδεια, Νέο Χωρϊο (Πάφου), Πελαθούσα, Περιστερώνα (Πάφου), Προδρόμι, Σαραμά, Σκούλλη, Στενή, Φιλούσα (Χρυσοχούς), Χόλη, Χρυσοχού

Διεύθυνση: Μαρίου 18, 8820, Πόλη Χρυσοχούς
Τηλέφωνο: 26321960
Τηλεομοιότυπο: 26323338
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: nip-poli-chrysochous-paf@schools.ac.cy

Δημοτικό Σχολείο Πόλης Χρυσοχούς

Διεύθυνση: Δημοτικό Σχολείο Πόλεως Χρυσοχούς
Μαρίου 27
Πόλις Χρυσοχούς, Πάφος 8820, Κύπρος
Τηλέφωνο: 26321335

Γυμνάσιο Πόλης Χρυσοχούς

Διεύθυνση: Γυμνάσιο Πόλεως Χρυσοχούς

Μαρίου 23
Τ.Θ 66054
8830
Πόλη Χρυσοχούς
Τηλέφωνο: (+357) 26 321 447
Φαξ: (+357) 26 323 134

Λύκειο και Τεχνική Σχολή Πόλης Χρυσοχούς

Ταχ. Θυρ.: 66053, 8830 Πόλη Χρυσοχούς
Τηλ Διευθυντή: 26322595
Τηλ. Γραμματείας: 26321344
Φαξ: 26322473