Αποβάθρα στη Λίμνη

Λειτουργούσε για την εξαγωγή του μεταλλεύματος της Λίμνης που πρόσφατα ανακαινίστηκε στα πλαίσια της προγραμματιζόμενης ανάπτυξης στην περιοχή της Λίμνης.