Ανάδειξη Δήμου Πόλης Χρυσοχούς σε άριστο ευρωπαϊκό προορισμό

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ ΣΕ ΑΡΙΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ- ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ European Destinations of Excellence- EDEN 2013 «Accessible Tourism”.

Ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι μετά την πρόσφατη διάκριση του με την απόκτηση του Ευρωπαϊκό Ενεργειακού  Βραβείου EEA του Ευρωπαϊκού προγράμματος Medeea για την εξοικονόμηση ενέργειας,  έχει αναδειχτεί νικητής προορισμός το 2013 στο διαγωνισμό για την επιλογή του  Άριστου Ευρωπαϊκού τουρισμού με θέμα «Προσβάσιμος Τουρισμός» στην Κύπρο, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος European Destinations of Excellence- EDEN 2013 «Accessible Tourism”.

Αντικείμενο του διαγωνισμού EDEN VI αποτελούσε ο «Προσβάσιμος Τουρισμός». Συγκεκριμένα, ο διαγωνισμός EDEN VΙ βραβεύει εκείνους τους προορισμούς, οι οποίοι έχουν αναπτύξει τουριστικά τον προορισμό τους με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι προσβάσιμος προς όλους τους επισκέπτες, ανεξάρτητα από τη φυσική τους κατάσταση, ηλικία ή και αναπηρία.

Σύμφωνα με τις Οδηγίες της Ε.Ε. οι επιλέξιμοι προορισμοί, για το φετινό διαγωνισμό EDEN VΙ «Προσβάσιμος Τουρισμός», πρέπει να λάβουν υπόψη το γενικό σκοπό του Προγράμματος EDEN και να συμφωνούν με τα γενικά κριτήρια βράβευσης. Σκοπός της Προπαρασκευαστικής Δράσης EDEN αποτελεί «η ανάδειξη της αξίας, της ποικιλίας και των κοινών χαρακτηριστικών των ευρωπαϊκών τουριστικών προορισμών και η προώθηση των προορισμών, όπου η οικονομική τους ανάπτυξη επιδιώκεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται η κοινωνική, πολιτιστική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα του τουρισμού». Συνεπώς, οι συμμετέχοντες προορισμοί θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν ως κατευθυντήριες οδηγίες, τα γενικά κριτήρια βράβευσης καθώς και μια συγκεκριμένη προϋπόθεση, ώστε να μπορούν να συμβαδίζουν με το σκοπό και την έννοια του Προγράμματος EDEN.

Στόχος γενικά  του προγράμματος είναι η προσέλκυση αξιών από διαφορετικούς προορισμούς, η ποικιλομορφία, καθώς και τα κοινά χαρακτηριστικά των Ευρωπαϊκών Τουριστικών προορισμών. Με τον τρόπο αυτό βελτιώνεται ο τρόπος προβολής των αναδυόμενων Ευρωπαϊκών Προορισμών, δημιουργώντας μια πλατφόρμα για τη διάδοση ορθών πρακτικών και προώθησης της δικτύωσης μεταξύ των βραβευμένων νικητών προορισμών σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Με τη διάκριση του αυτή ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς αποκτά μια σημαντική προοπτική ανάδειξης και ανάπτυξης της περιοχής, εξασφαλίζοντας το δικαίωμα και προνόμιο συμμετοχής και προβολής του στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Τουρισμού 2013, που θα διοργανωθεί στις Βρυξέλλες. Επιπλέον, προσφέρεται η δυνατότητα και ευχέρεια προβολής στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής ένωσης μαζί με τους υπόλοιπους νικητές προορισμούς  των άλλων χωρών που συμμετέχουν  στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα European Destinations of Excellence– ΕDΕΝ 2013 «Accessible tourism”.

Επιπλέον, η Πόλη Χρυσοχούς μαζί με τους υπόλοιπους προορισμούς του διαγωνισμού θα έχουν την ευκαιρία προβολής τους μέσω της επίσημης ιστοσελίδας EDEN της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της επίσημης ιστοσελίδας EDEN στην Κύπρο και διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

https://www.facebook.com/EDEN.destinations/videos/10152014744389494/

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/eden/themes-destinations/countries/cyprus/index_el.htm