Ακάμας

Ο μυθολογικός ήρωας Ακάμας, γιος του Θησέα, ήρθε στην περιοχή μετά τον Τρωϊκό πόλεμο κι απ’ αυτόν πήρε την ονομασία της η χερσόνησος αυτή, μια από τις ελάχιστες άγριες περιοχές του νησιού και παράδεισος για τους λάτρεις της φύσης.

Η χερσόνησος του Ακάμα στο βορειοδυτικό άκρο της Κύπρου είναι μια μοναδική περιοχή, τόσο από πλευράς γεωλογίας και φυσιογραφίας, όσο και από πλευράς χλωρίδας και πανίδας. Όλοι σχεδόν οι γεωλογικοί σχηματισμοί της Κύπρου παρουσιάζονται εδώ, συνθέτοντας έτσι ένα πραγματικό γεωλογικό μωσαϊκό. Για το λόγο αυτό η χερσόνησος του Ακάμα διαθέτει μια μοναδική ποικιλία βιοτόπων και οικοσυστημάτων.

Η χερσόνησος του Ακάμα, όπως περιγράφεται στο διαχειριστικό σχέδιο προστασίας της Παγκόσμιας Τράπεζας / Ε.Ε., καλύπτει περίπου 230 τετραγωνικά χιλιόμετρα και βρίσκεται στο δυτικό άκρο της Κύπρου. Είναι μια περιοχή μοναδικής φυσικής ομορφιάς, απρόσβλητη από τις επιδράσεις της ανάπτυξης. Η μοναδικότητα της περιοχής της Κύπρου, καθώς και όλης της Μεσογείου, έγκειται στο πολύτιμο περιβάλλον τους. Η ποικιλότητα χλωρίδας και πανίδας που υπάρχει σε αυτή τη σχετικά μικρή περιοχή, είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Στον Ακάμα, φύονται σπάνια ενδημικά φυτά και ζουν ή τον χρησιμοποιούν κατά τις μετακινήσεις τους αλεπούδες, φίδια και άλλα ερπετά καθώς και πολλά είδη αποδημητικών πουλιών. Από τα 128 είδη ενδημικών φυτών της Κύπρου, τα παρακάτω 39 είδη υπάρχουν στη χερσόνησο του Ακάμα: Άλυσσο του Ακάμα, Ανθεμίς η τρίχρωμη, Αρεναρία η ροδία υποείδ. η κυπρία, Ασπερούλα η κυπρία, Αστράγαλος ο κύπριος, Μπαλλότα η ακεραιόφυλλη, Μποζέα η κυπρία, Καρλίνα η περιβληματοφόρος υποείδ. κυπριακή, Καρλίνα η πυγμαία, Κενταύρεια η ακαμαντίς, Κενταύρεια η πεδιλοπαγής υποείδ. η στενή, Κενταύρεια της Αφροδίτης, Κρόκος της Αφροδίτης, Κυκλάμινο το κύπριο, Ευφορβία η κυπρία, Γαγέα η ιουλιανή, Γλαδίολος ο τρίφυλλος, Ηλιάνθεμον το αμβλύφυλλον, Οδοντίτης η κυπρία, Ονοβρυχής η φλεβώδης, Ονόπορδον το κύπριο, Ονόσμα η θαμνώδης, Οφρύς η κοτσίεια, Οφρύς η λαπηθική, Ορίγανον η μαντζουράνα, Ορνιθόγαλον το ποδισκοφόρο, Φλομίς η κυπρία ποικ. η δυτική, Πτεροκέφαλος ο πολυανθής υποειδ. ο πολυανθής, Πτιλοστήμων η χαμαιπεύκη ποικ. η κυπρία, Ρουβία η λάουρας, Σκουτελλρία η κυπρία ποικ. υψηλή, Σέδον το κύπριον, Σέδον το πορφυρό, Ηριγέρων ο γλαυκός υποειδ. ο κύπριος, Ταράξακο το αφρογενές, Τεύκριο το διχαλωτό υποείδ. το πολιό, Τεύκριο το μικροποδιοειδές, Θύμος ο ακέραιος, κυπριακή Τουλίπα.

Πέρα από τους βιότοπους ειδών, η περιοχή είναι επίσης σημαντική λόγω των ποικίλων βιοτόπων κοινωνιών. Μερικοί από αυτούς είναι:

  • Δάση πεύκων και κυπαρισσιών
  • Μακία
  • Φαράγγια
  • Αμμόλοφοι
  • Χαράδρες κ.λπ.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Κύπρος, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής του Ακάμα, έχει αναγνωριστεί ως μία από τις 22 περιοχές ενδημικών ειδών και ως μια από τις τρεις, μόνο, ευρωπαϊκές περιοχές που διαθέτουν δύο ή περισσότερα περιορισμένα είδη πτηνών.

Ζωτικής σημασίας χαρακτηριστικό της περιοχής αυτής είναι οι παραλίες της. Ο Ακάμας είναι η τελευταία μεγάλη παράκτια περιοχή στην Κύπρο που έχει παραμείνει παρθένα και μια από τις πολύ λίγες και σημαντικές περιοχές στη Μεσόγειο, όπου ζουν υπάρχουν φωλιές θαλάσσιων χελωνών. Στην περιοχή υπάρχουν φωλιές τόσο της χελώνας καρέτα-καρέτα, όσο και της ακόμα σπανιότερης πράσινης χελώνας (χελώνα Μύδας). Η Διεθνής Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης ταξινομεί τις καρέτα-καρέτα ως ευάλωτες και τις πράσινες χελώνες ως είδος σε κίνδυνο. Σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης, ο ετήσιος αριθμός των θηλυκών πράσινων χελωνών που γεννούν σε ολόκληρη τη Μεσόγειο είναι πολύ χαμηλός, μεταξύ 325 και 375.