05/02/2019
ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ- ΠΩΛΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΒΑΡΝΑΣ ΤΡΑΚΤΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡ. 06/2019

Ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς ζητά προσφορές  για την πώληση μιας γεωργικής σβάρνας τράκτου, η οποία βρίσκεται στις Αποθήκες του Δήμου.

Εάν οι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να δουν την προς πώληση σβάρνα, μπορούν να απευθύνονται στον Επιστάτη του Δήμου κ. Χριστάκη Παφίτη στο τηλ. 99437465.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής προσφορών η Δευτέρα  18/02/2019 και ώρα 12.00 το μεσημέρι.

Οι προσφορές πρέπει να είναι κλειστές και να απευθύνονται στο Δήμο Πόλης Χρυσοχούς. Στο φάκελο να αναγράφεται  ο τίτλος του διαγωνισμού και τα στοιχεία του αποστολέα και να υποβληθούν στο κιβώτιο προσφορών του Δήμου Πόλης Χρυσοχούς στην οδό 25ης Μαρτίου Πόλη Χρυσοχούς.