13/04/2021
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 02/2021 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ- ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πόλης Χρυσοχούς (ΣΑΠΟΧ) ζητά γραπτές προτάσεις για την παροχή υπηρεσιών γραμματειακής υποστήριξης από ένα άτομο για κάλυψη των αναγκών του Συμβουλίου για κάλυψη των αναγκών γραμματειακής υποστήριξης του Συμβουλίου που προκύπτουναπό την ανάγκη για παροχή βοήθειας στα θέματα ετοιμασίας επιστολών, αρχειοθέτησης, αλληλογραφίας και τήρησης μητρώων, περιλαμβανομένων και διενέργειας πληρωμών και εισπράξεων αποχετευτικών τελών και έκδοσης αποδείξεων είσπραξης χρημάτων. Περίοδος παροχής υπηρεσιών για 12 μήνες και με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμη 12 μήνες. Τελευταία ημερομηνία υποβολής των γραπτών προτάσεων η Τρίτη 27/04/2021 και ώρα 12:30 μ.μ.

Για τους όρους του διαγωνισμού πατήστε εδώ 

Για Συνημμένο 1 πατήστε εδώ 

Για Συνημμένο 2 πατήστε εδώ

Για Συνημμένο 3 πατήστε εδώ