26/03/2019
ΑΡ.ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 9/2019- ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η τοποθέτηση, κρεβατιών θάλασσας και ομπρελών για ενοικίαση ή παραχώρηση σε λουομένους, σε καθορισμένα σημεία της παραλίας του Δήμου Πόλης Χρυσοχούς , που καταγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι των εγγράφων του διαγωνισμού με βάση τα εγκριμένα από την Κεντρική Επιτροπή Παραλιών Σχέδια Χρήσης της Παραλίας.
Τελευταία ημερομηνία υποβολής προσφορών η Τετάρτη 03/04/2019 και ώρα 12 το μεσημέρι.
Για περισσότερες πληροφορίες και για τα έγγραφα του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Δήμου Πόλης Χρυσοχούς ή στο τηλ. 26321321.