08/09/2020
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ

ΑΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 26/2020

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η τοποθέτηση στις παραλίες του Δήμου Πόλης Χρυσοχούς , «ακάτων ή άλλων αντικειμένων θαλάσσιων αθλημάτων ψυχαγωγίας» όπως αυτά εμπίπτουν στον ορισμό της έννοιας «παροχή διευκολύνσεων» σύμφωνα με το άρθρο 2 του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου – Κεφ. 59, και καταγράφονται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι με βάση τα εγκριμένα από την Κεντρική Επιτροπή Παραλιών Σχέδια Χρήσης της Παραλίας.

Eνημερώνεστε ότι δίνεται παράταση για την αποστολή απαντήσεων από το Δήμο στις διευκρινήσεις που έχουν υποβληθεί ως εξής:

Αντί 28.09.2020 σε 05.10.2020.

Παράλληλα, δίνεται παράταση για την υποβολή προσφορών ως εξής:

Αντί 05.10.2020 και ώρα 12:00 σε 19.10.2020 και ώρα 12:00.

Συμπληρωματικό Έγγραφο για το Διαγωνισμό

Έντυπο 5 - Οικονομική προσφορά

Όροι διαγωνισμού

Σχέδιο Αρσινόη

Σχέδιο Μαγκουλίνα