19/02/2021
ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡ. 02/2021- ΠΩΛΗΣΗ ΣΚΥΒΑΛΟΦΟΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ

Ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς ζητά προσφορές  για την πώληση του σκυβαλοφόρου του Δήμου  με κατώτατη τιμή προσφοράς €10.000

Πληροφορίες για το όχημα:

  • Αρ. εγγραφής: ΚΕΚ 243
  • Κατασκευή: IVECO
  • Ημ. Εγγραφής: 07/10/2003
  • Κατηγορία οχήματος: Βαρύ φορτηγό
  • Κυβισμός μηχανής: 5900
  • Απόβαρο: 10220
  • Μικτό Βάρος: 18000

Τελευταία ημερομηνία υποβολής προσφορών η Παρασκευή 12 Μαρτίου 2021 και ώρα 12.00 το μεσημέρι.

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν στο συνημμένο έντυπο προσφοράς, να είναι κλειστές και να απευθύνονται στο Δήμο Πόλης Χρυσοχούς. Στο φάκελο να αναγράφεται ο τίτλος του διαγωνισμού και τα στοιχεία του αποστολέα και να υποβληθούν στο κιβώτιο προσφορών του Δήμου Πόλης Χρυσοχούς στην οδό 25ης Μαρτίου Πόλη Χρυσοχούς.

Για το έντυπο προσφοράς πατήστε εδώ