20/12/2017
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ

Ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς ζητεί προσφορές για την πώληση των πιο κάτω οχημάτων και εξαρτημάτων:

Α) Ημιφορτηγό όχημα ΚΙΑ με κατώτερο όριο προσφοράς €200

Β) Παλιό σκυβαλλοφόρο με κατώτερο όριο προσφοράς €1000

Γ) Ψεκαστήρα με κατώτερο όριο προσφοράς €300.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την προσφορά τους σε κλειστό φάκελο στο κιβώτιο προσφορών του Δήμου Πόλης Χρυσοχούς , μέχρι τις 5/1/2017 και ώρα 12.00 το μεσημέρι.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στο γραφείο του Δημοτικού Μηχανικού , κου Σπύρου Μ. Σπύρου στο  τηλ. 26322626.