18/05/2020
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 16/2020 - ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 16/2020 ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Α. «ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ»

Β. «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΥΑΓΟΡΑ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗ ΚΑΙ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΤΟΥ Γ΄»

Τελευταία ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι 15/06/2020 και ώρα 11.00 π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα έγγραφα του διαγωνισμού από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Πόλης.