24/01/2018
ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΟΔΗΓΟΥ

 

Ο Δήμος  Πόλης  Χρυσοχούς:

1)  Δέχεται δηλώσεις ενδιαφέροντος  για:

Α) Αγορά υπηρεσιών  για επαγγελματία οδηγό  για τον καθαρισμό δρόμων εντός των δημοτικών ορίων του Δήμου Πόλης Χρυσοχούς και οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες οδηγού του ανατεθούν  και

Β) Αγορά  υπηρεσιών για  οικοδόμο για την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών εντός των δημοτικών ορίων του Δήμου  Πόλης Χρυσοχούς .

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την προσφορά τους σε κλειστό φάκελο στο κιβώτιο προσφορών του Δήμου Πόλης Χρυσοχούς , μέχρι τις 9/2/2018 και ώρα 9.00 το π.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στο γραφείο του Δημοτικού Μηχανικού , κου Σπύρου Μ. Σπύρου στο  τηλ. 26322626.

Για να καταεβάσετε τα έγγραφα του διαγωνισμού  για την αγορά υπηρεσιών  επαγγελματία οδηγού,  παρακαλώ πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τα έγγραφα του διαγωνισμού για την αγορά υπηρεσιών οικοδόμου , παρακαλώ πατήστε εδώ.