15/05/2020
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 14/2020- ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΛΟΓΗΣΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 14/2020 ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής προσφορών 29/05/2020 και ώρα 11.00 π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα έγγραφα του διαγωνισμού από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Πόλης.